ติดต่อ Kocom

ตอบทุกคำถาม

สายด่วน 02-530-9430

สายด่วนโทรเลย
ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

สั่งซื้อผ่าน Line

สอบถามโปรโมชั่น
ปรึกษา ให้คำแนะนำ

สั่งซื้อผ่าน Facebook

สั่งซื้อ สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติม พร้อมให้คำปรึกษา

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์

ติดต่อสอบถาม หรือ
ข้อเสนอแนะ

บริษัท ดีเอสที อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด
DST INTERTRADING CO.,LTD

1201/54 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร)
ถนนลาดพร้าวแขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
กรุงเทพฯ 10310
0865775757
02-530-9430
เลขผู้เสียภาษี 0105552124544
สมัครเป็นตัวแทน ติดต่อได้ที่ 065-086-6994 / 098-534-6288

ทีมงาน Kocom

ฝ่ายบริหาร

คุณเสาวณีย์ มโนมาศ (ออย)

โทรศัพท์ : 02-530-9430 ต่อ 11
หรือ 086-577-5757
อีเมล : Saowanee@kocomthailand.com

ฝ่ายขาย

คุณนภสร วงค์ชาลี (ฟ้า)

โทรศัพท์ : 02-530-9430 ต่อ 17
หรือ 065-086-6994
อีเมล : Projects.kocom@gmail.com

ฝ่ายขาย

คุณเกรียงศิลป์ นุกิจรังสรรค์ (เกรียง)

โทรศัพท์ : 02-530-9430 ต่อ 14
หรือ 098-534-6288
อีเมล : Dealers.kocom@gmail.com

ฝ่าย Digital Marketing (Content Creator)

คุณวรากร แก่นทอง (ฟอร์ด)

โทรศัพท์ : 02-530-9430 ต่อ 15
หรือ 095-057-5775
อีเมล : Online.kocom@gmail.com

ฝ่าย Engineer Support

คุณกิตติชัย เนตรสาคร (อาร์ม)

โทรศัพท์ : 02-530-9430 ต่อ 18
หรือ 094-775-6660
อีเมล : Engineer.kocom@gmail.com

ฝ่าย Technical Support

คุณเอกลักษณ์ สุทธิสุข (โอ๋)

โทรศัพท์ : 02-530-9430 ต่อ 18
หรือ 066-097-3426
อีเมล : Services.kocom@gmail.com

ฝ่ายจัดซื้อ

คุณอรทัย ใจประเสริฐ (อุ้ย)

โทรศัพท์ : 02-530-9430 ต่อ 16
หรือ 085-812-8520
อีเมล : Purchase.kocom@gmail.com

ฝ่าย Digital Marketing (Graphic&Editor)

คุณธนาภรณ์ คุณชัย (พลอย)

โทรศัพท์ : 02-530-9430 ต่อ 13
หรือ 082-960-5335
อีเมล : marketing.kocom@gmail.com

ฝ่าย HR

คุณสุชารดี ดีพร้อม (ยุ่น)

โทรศัพท์ : 02-530-9430 ต่อ 12
หรือ 092-326-5661
อีเมล : Hr.kocom@gmail.com

ฝ่ายบัญชี

นางสาวภัทรวดี พรสิงห์ (เข็ม)

โทรศัพท์ : 02-530-9430 ต่อ 12
อีเมล : Invoice.kocom@gmail.com