SPON ระบบ IP Emergency Bell & Pole (SOS) สำหรับพื้นที่สาธารณะ

ระบบ IP Emergency Bell & Pole (SOS) สำหรับพื้นที่สาธารณะ พูดคุยโต้ตอบแจ้งเหตุได้ พร้อมจอมอนิเตอร์ ที่มีทั้งกริ่งแบบมีเลนส์ Outdoor, Indoor  / SOS โทรศัพท์ / กริ่งแบบฝัง Emergency Pole [IP Video Intercom]

มีทั้งหมด 4 รูปแบบ ดังนี้
1) กริ่งมีเลนส์แบบ Outdoor

2) กริ่งมีเลนส์แบบ Indoor 

3) SOS แบบโทรศัพท์

4) กริ่งแบบฝัง สำหรับเสา Emergency Pole

 

เหมาะสำหรับสื่อสารในพื้นที่ สาธารณะ ต่างๆ เช่น 

 1. ช่องทางด่วน กับหอควบคุม 
 2. ลานจอดรถในอาคาร กับ ฝ่าย facility ของอาคาร 
 3. ทางเดินรถไฟใต้ดิน กับ ฝ่ายความปลอดภัย 
 4. พื้นที่ในสนามบิน กับ เจ้าหน้าที่
 5. หรือ ฝังในเสา Emergency Pole เพื่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลพื้นที่  และพื้นที่สาธารณะอื่นๆ อีกมากมาย

Video Reference
Download Catalog

        

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

 • IP Intercom รุ่น Network มีความเสถียรสูง เหมาะสำหรับระบบขนส่งมวลชน

  SPON : IP Audio Intercom

  SPON IP Audio Intercom

 • ระบบ IP Emergency Bell สำหรับพื้นที่สาธารณะ

  ระบบ IP Emergency Bell

  KOCOM Emergency Bell แบบ IP พร้อมจอมอนิเตอร์ พูดคุยโต้ตอบแจ้งเหตุได้ ทั้งกริ่งแบบ Outdoor, Indoor กริ่งแบบติดบนพื้นผิว หรือกริ่งแบบฝัง สามารถฝังในเสา Emergency Pole ได้ [มาตรฐานเกาหลี]

Title

Go to Top